میلگرد صادراتی چین با ۴ دلار افت به ۲۴۵ تا ۲۴۹ دلار هر تن فوب رسیده است. میانگین قیمت ۲۴۷ دلار است که در ۹ سال اخیر بی سابقه بوده است.

در هنگ کنگ میلگرد چین با ۵ دلار کاهش ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده  که معادل ۲۴۵ دلار هر تن فوب است. در ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر نیز قیمت شنیده شده است.

در سنگاپور نیز در ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر قیمت داده شده که حمل فوریه است.

 

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا
)

پرینت متن