گروهی اخطار داده اند که رشد اقتصادی چین به مراتب بدتر از آنی است که آمار رسمی نشان می دهد و رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ دنیا به مرحله “هشدار”رسیده است. طبق بررسی های انجام شده آمار مربوط به درآمد فروش ملی، قیمتها، سودها، استخدام، وام و هزینه های کسب و کار طی فصل آخر امسال در مقایسه با دوره پیش کاهش چشمگیری داشته است. این امر تمامی بخش ها از خرده فروشی تا حمل ونقل را تحت تاثیر قرار داده و بخش تولید و خدمات را که از مهمترین بخشهای صنایع در چین است را با رکود مواجه کرده است. این گروه همچنین در مورد کاهش رشد دستمزد و نیروی کار در چین هشدار داد.

شکی در این نیست که اقتصاد چین رو به رکود گذاشته و سوال اصلی چگونگی مقابله دولت چین با این روند است. کارشناسان معتقدند چین می بایست اصلاحات اقتصادی سخت گیرانه ای را اجرا کرده و اقتصاد خود را از تولید و صادرات به اقتصاد خدماتی و مصرفی تبدیل کند.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن