متوسط قیمت بیلت دریای سیاه ۲۵۳ دلار هر تن فوب و در ثبات است. کارخانه ها در ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند. برخی بخش اعظم تولید ژانویه خود را در ۲۵۳ تا ۲۵۴ دلار هر تن فوب فروخته اند.

در ترکیه خریدارها معتقدند بیلت سی آی اس باید کمتر از ۲۷۰ دلار هر تن سی اف آر باشد که معادل حداکثر ۲۵۵ دلار هر تن فوب است. به گزارش ایفنا، برخی معتقدند باید در ۲۶۵ تا ۲۷۰ دلار هر تن سی اف آر بیلت بخرند.

بیلت چین در ترکیه ۵ تا ۶ دلار بالا رفته به ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده ولی تجار به دنبال ۲۴۰ تا ۲۴۵ دلار هر تن سی اف آر هستند.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن