میلگرد صادراتی ترکیه با ۷٫۵ دلار هر تن کاهش به ۳۲۰ دلار هر تن فوب رسیده است و اخیرا امارات در ۳۳۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۱۹ دلار هر تن فوب از ترکیه میلگرد خریده است.

به گزارش ایفنا، برخی قیمت پیشنهادی خود را ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن فوب یا ۳۳۵ تا ۳۴۰ دلار هر تن فوب اعلام کرده اند و در بازار داخلی ترکیه نیز میلگرد ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن درب کارخانه است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن