قیمت ورق سرد صادراتی چین دو هفته اخیر با توجه به رشد قیمت داخلی و کاهش عرضه بالا رفته است. چون تقاضای داخلی مطلوب است بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک قیمت های صادراتی پایین بیاید.

به گزارش ایفنا، قیمت پیشنهادی فعلی ورق سرد صادراتی چین ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار هر تن فوب و ۲۰ تا ۲۵ دلار بالاتر از دو هفته قبل است. کارخانه ها نرخ بهره وری را پایین آورده اند تا از ضررها بکاهند. کاهش عرضه موجب شده توجه آنها بیشتر به بازار داخلی باشد. آنها می توانند ۹۵ درصد تولید فعلی خود را در بازار داخلی به فروش برسانند. از این رو به فکر کاهش قیمت صادراتی نیستند.

پرینت متن