به گزارش اقتصادنیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال۹۳ با ۱۶٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ به عدد ۱۹۲ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۹۲ عدد ۱۶۵٫۴ بوده و نسبت به سال ۹۱ معادل ۲۸٫۳ درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور به جز فصل زمستان در سایر فصل‌های سال مورد بررسی (۹۳) روند افزایشی داشته است. این شاخص در فصل بهار با ۱۴٫۳ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.

در میان بخش‌های اصلی صنعت، اعداد شاخص مربوط به بخش‌های «تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه» با یک درصد، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با ۴٫۶ درصد، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» با یک درصد و «تولید فلزات اساسی» با دو درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ مواجه بوده و اعداد شاخص مربوط به سایر بخش‌ها دارای افزایش نسبت به سال قبل بوده‌اند. بخش‌های «صنایع تولید ذغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته‌اند.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش «بخش صنایع تولید زغال سنگ پالایشگاه‌های نفت» در سال ۹۳ با ۴۴٫۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد ۱۶۳، رتبه اول تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته است. در سال ۹۲ این شاخص ۱۱۳ بوده که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۹ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» در سال ۹۳ با ۱۴٫۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد ۲۲۳٫۷ رتبه دوم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته است. در سال ۹۲ این شاخص برابر ۱۹۵٫۸ بوده که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۱٫۷ درصد افزایش یافته بود.

بخش تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر در سال ۹۳ با ۵٫۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد ۲۱۶٫۳، رتبه سوم تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته است. عدد شاخص این بخش در سال ۹۲ برابر با ۲۰۴٫۳ بوده که نسبت به سال قبل ۵۶٫۵ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی» در سال ۹۳ با ۹٫۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد ۱۸۰٫۸ رتبه چهارم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را داشته است. عدد شاخص این بخش در سال ۹۲ برابر با ۱۶۵٫۵ بوده که نسبت به سال قبل ۳۳٫۹ درصد افزایش یافته بود.

منبع:اقتصادنیوز
پرینت متن