فعالان اقتصادی معتقدند اگر دولت بخواهد از صادرات حمایت کند باید سیاست تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار داده و قیمت دلار را واقعی‌تر در نظر بگیرند.

پس از کش و قوسها بر سر میزان قیمت دلار در بودجه سال آتی در نهایت نرخ ۲۹۹۷ تومان برای هر دلار توسط هیات دولت تصویب شد.

پیشتر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعلام کرده بود که نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل ریال در بودجه سال آینده، همانند بودجه سال گذشته و ۲۸۵۰ خواهد بود و همین‌طور ارقام دیگری مانند ۳۰۱۰ و ۳۱۰۰ تومان نیز از دور شنیده می شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان نرخ ارز در بودجه از آن جهت حایز اهمیت است که قادر است متغیرهای اقتصادی کشور را افزایش یا کاهش بدهد.

حال آنکه به اعتقاد برخی دیگر قیمت واقعی ارز در بازار تعیین می‌شود و نرخ پایه ای که در بودجه تعیین می شود چندان بر فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار نیست.

به گفته کارشناسان دولتی نیز عددی که برای دلار در بودجه در نظر گرفته می شود یک نرخ پایه برای محاسبات است و مبنای قیمت ارز در بازار نیست.

با تعیین قیمت ارز در بودجه، دولت تکلیف قانونی خود را نسبت به افزایش نرخ اجرایی کرده است اما اینکه این افزایش تا چه حد مطابق نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی است جای بحث دارد.

به نظر می رسد دولت با احتیاط و با توجه به میزان صادرات غیرنفتی و رقابت‌پذیر شدن محصولات صادراتی این نرخ را در نظر گرفته است.

در این میان اما فعالان اقتصادی معتقدند اگر دولت بخواهد از صادرات حمایت کند باید سیاست تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار داده و قیمت دلار را واقعی‌تر در نظر بگیرد؛ در این صورت تجارت خارجی بیش از گذشته صورت گرفته و اقتصاد صادرات محور هم به نفع تولید خواهد بود و هم به نفع دولت.

به گفته کارشناسان هر چه میزان نرخ دلار ارزان‌تر شود، واردات تسهیل می‌شود، که البته این مساله خود به نفع صادرات هم هست چرا که می توان مواد اولیه را با قیمت ارزانتری وارد کشور کرد اما از آنجایی که قیمت دلار در کشور واقعی نیست، صادرات محصول نهایی با قیمت بالایی تمام می شود که رقابت در بازارهای جهانی را از صادرکننده ایرانی گرفته و استقبال از صادرات کم می شود.

منبع: اقتصادپرس

پرینت متن