رییس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به برخی نگرانی‌ها در بخش خصوصی برای روزهای بعد از لغو تحریم پیش بینی کرد تا شش ماه دیگر بهبود اوضاع ملموس شود. جلال پور به مهر گفت: «اگرچه شکستن تابوی اقتصاد دولتی، جرات، شهامت و جسارت می‌خواهد‌ اما اگر سریع عمل کنیم، ۲۰ سال دیگر به توسعه می‌رسیم.» بخش‌هایی از مصاحبه وی در پی می‌آید.

اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است که اعتقاد دارم نه تنها در سه دهه بعد از انقلاب بلکه در ۸۰ سال اخیر، بی‌سابقه بوده است. شرایطی امروز پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه ما، استفاده بهینه از این شرایط است و می‌تواند به هر نوع یا ترتیبی هم رقم زده شود ولی اصل این است که از آن، استفاده بهینه کنیم.
هزینه‌هایی که امروز روی دست دولت مانده، شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که نه تنها از ایجاد شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای درآمد نداشته، بلکه ضرر و زیان نیروی انسانی دارد که باید تامین کند؛ مجموع این شرایط سبب شده یک دولت بسیار خونسرد و بی‌خیالی هم داشته باشیم که نگاه به این موانع نکند، دولت دیگر منابعی ندارد که مثل گذشته خرج کند. پس این نگاه در کشور ایجاد شده است که باید اقتصاد را با منابع غیردولتی پیش برد.
همه فعالان اقتصادی باید بدانند که دولت مسوول توسعه ایران نیست و امروز، دولت نمی‌تواند توسعه را برای کشور رقم بزند. امروز بخش خصوص باید آستین‌ها را بالا زده و با ارتباطات و همت توسعه ایران را رقم زند.
تعلل بخش خصوصی برای ورود به توسعه اقتصاد ایران سه دلیل دارد؛ اول این است که بخش خصوصی به دولت اطمینان ندارد و البته حق هم دارد، چراکه در تمام سال‌های گذشته، دولت ابتدا چراغ سبز نشان داده و پس از اینکه اوضاع بهتر شده، دوباره بخش خصوصی را فراموش کرده، دلیل دوم این است که بخش خصوصی ایران پرورانده نشده است و به نوعی مستمری‌بگیر دولت بوده و سوم اینکه بخش‌خصوصی ما هنوز خود را مسوول نمی‌داند.
پروسه شکوفا کردن اقتصاد ایران یک پروسه ۱۵ تا ۲۰ ساله است و یک ساله و شش ماهه نیست. اگر خیلی سریع عمل کنیم ۱۵ تا ۲۰سال طول می‌کشد. مالزی، ترکیه و کره حداقل دو دهه را در این جریان کار کرده و پیش رفته‌اند. بنابراین تا اقتصاد ایران در ریل قرار گیرد، زمان لازم دارد.
وقتی که در تحریم قرار گرفتیم، بخش خصوصی ۱۰۰ میلیارد دلار به دنیا بدهکار بود که در این مدت پرداخت شده است.

منبع: اکونیوز

پرینت متن