اولین نرخ دلار در امروز معادل سه هزار و ۶۷۹ تومان گزارش شد و در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه با قیمتی معادل سه هزار و ۶۷۵ تومان به فروش رسید.
به گزارش اقتصادنیوز، اولین نرخ دلار در امروز معادل سه هزار ۶۷۹ تومان گزارش شد و تا ساعت ۱۱ تغییری نکرد، سپس با افزایش قیمت روبه رو شد و این روند تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ادامه یافت. از این ساعت به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه با قیمتی معادل سه هزار و ۶۷۵ تومان به فروش رسید.

پرینت متن