اغلب عرضه کننده های ورق سی آی اس هفته گذشته سعی نمودند مانع افت بیشتر قیمت های ژانویه شوند در حالی که جو بازار اوایل ماه جاری منفی بوده است. شاید تنها یک عرضه کننده اوکراینی حاضر بود تخفیف بدهد. آخرین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار هر تن فوب ثبت شد که ثبات داشت البته معامله هایی نزدیک به ۲۶۰ دلار نهایی شدند. تنها ام ام ک در فروش های دسامبر حاضر نشد کمتر از ۲۷۰ دلار بدهد. ورق گرم اوکراین ۲۴۵ تا ۲۵۵  دلار هر تن فوب است که ۱۰ دلار افت داشته است.

قابل ذکر است ورق سرد سی آی اس ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار هر تن فوب است که یک ماه قبل تا ۳۲۵  دلار بود.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن