خطوط تولید پر هزینه فولاد و تعطیلی معادن سنگ آهن در چبن هر روز جدی تر می شود و افت تقاضای داخلی فولاد و کاهش قیمت به کف ۲۰ سال اخیر موجب شده مسئله تغییر ساختار صنعت فولاد چین برای رهایی از مازاد عرضه امری حیاتی گردد. در حالی که یک دهه است دولت چین در تلاش است این چنین کند.

شاید بتوان گفت که تازه اول راه است و تا متوازن شدن عرضه و تقاضا راه زیادی باقی مانده است. سال آینده دولت های محلی باید آزمایش سنگینی پس بدهند چرا که با موجی از کارگران بیکار خطوط تولید تعطیل شده مواجه خواهند شد.

سال ۲۰۱۵  بالغ بر۵۰ میلیون تن معادل ۴٫۴ درصد از ظرفیت تولید فولاد چین که سالانه ۱٫۱۴ میلیارد تن است تعطیل شده ولی خیلی ناچیز است.

با توجه به پیش بینی رشد یک درصدی تولید در سال آینده، چین باید سال آینده ۱۲۰ میلیون تن از تولید خود بکاهد تا به نرخ بهره وری ۸۰ درصدی برسد که از نظر تحلیلگران نرخ نسبتا مطلوبی است.

اگر طبق پیش بینی انجمن آهن و فولاد چین تولید ۳ درصد کاهش یابد و به ۷۸۳ میلیون تن برسد تا ۱۶۰ میلیون تن دیگر باید از ظرفیت تولید کاسته شود.

در این بین بابد به بحران اجتماعی حاصل از تعطیلی ها و افزایش بیکاری نیز توجه کرد. در ایالت هبی ماه گذشته یک خط تولید ۵ میلیون تنی به علت عدم توانایی در پرداخت بدهی قبض برق خود مجبور شد تعطیل کند.

سوددهی صنعت فولاد چین در ۱۲ ماه آینده به علت رکود تقاضا باز هم افت خواهد داشت. تا ۲ سال آینده تعطیلی خطوط تولید شدت خواهد گرفت. برخی از کارخانه ها برای اجتناب از تعطیلی دائم خطوط تولید و هزینه بالای آن، خطوط تولید ضررده را موقتا تعطیل کرده اند.

کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن و توسعه زیرساخت ها در کنار کاهش تولیدات صنعتی، تقاضای فولاد چین را ۱۲ ماه آتی پایین تر می آورد. کاهش تقاضا مازاد عرضه را وخیم تر می کند و قیمت فولاد را در چین به سطوح نزولی جدیدی می رساند.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن