ایران در حالی قصد دارد در سال جاری میلادی ، تولید نفتش را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد که بررسی ها نشان می دهد در چهار دهه گذشته تولید نفت ایران در بیشتر سال ها بین ۳ تا چهار میلیون بشکه بوده است .

به گزارش خبرآنلاین ، در حالی که تولید نفت ایران در سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بین پنج تا شش میلیون بشکه در روز بود، حجم تولید در سال های پس از آن هیچ گاه از چهار میلیون بشکه فراتر نرفته است .تولید نفت ایران در ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۶و ۱۹۷۷ در حدود شش میلیون بشکه بود اما در سال های بعد با بالا گرفتن مبارزات انقلابی و اعتصاب ها تولید نفت در سال ۱۸۷۸ به کمی بیش از ۵ میلیون بشکه رسید .

ارزیابی ها نشان می دهد کمترین تولید نفت ایران در سال های ۱۹۷۹ و ماه های منتهی به پیروزی انقلاب به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت و در سال های اولیه انقلاب به دلیل نظرات متفاوت برخی مقامات در خصوص وضعیت تولید نفت اتفاق افتاده است . پس از آن با اغاز جنگ تحمیلی تولید نفت ایران به روزانه ۲ تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز محدود شد اما با پایان جنگ و آغاز سرمایه گذاری در این حوزه تولید نفت به بالاتر از سه میلیون بشکه در روز افزایش یافت . به تدریج ایران توانست با افزایش سرمایه گذاری ها در این حوزه، تولید نفت خود را به چهار میلیون بشکه در روز افزایش دهد .

در سال های گذشته پس از اجرای طرح تحریم خرید نفت از ایران ، تولید نفت ایران رو به کاهش گذاشت و به محدوده ۳ میلیون بشکه ای بازگشت به این ترتیب تولید نفت ایران در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به چهارده سال قبل ، یعنی سال های ابتدایی دهه نود بازگشت  افزایش یک میلیون بشکه ای تولید ، حجم تولید نفت ایران را به سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۴۴ بازخواهد گرداند .

منبع: خبرآنلاین

پرینت متن