بازار واردات قراضه در ترکیه در ثبات است البته مذاکرات در بازار واردات ادامه دارد. برخی از خریداران مدت هاست قراضه نخریده اند و بر بازار برای کاهش قیمت فشار آورده اند ولی عرضه کم است و بعید است قیمت پایین تر بیاید. شاید آخرین بار هفته دوم نوامبر بازار فعالیت مطلوبی داشته است. از آن زمان تاکنون قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ امریکا  ۱۵ دلار ارزان تر شده ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

قراضه دریای بالتیک نیز ۷ تا ۸ دلار افت داشته ۱۹۲ دلار هر تن سی اف آر شده  قراضه اروپا با ۱۰ دلارافت ۱۸۶ دلار هر تن سی اف آر است. بازار راکد بوده ولی خریدارها نتوانستند در ۱۸۰ دلار قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ را بخرند. حال در ژانویه  به نظر می رسد روند بازار رو به تغییر است.

تقاضا در ترکیه بهتر شده چون کارخانه ها برای تولید فولاد حمل ژانویه و فوریه نیاز به قراضه دارند .

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن