بازار صادرات قراضه سی آی اس در ژانویه آرام بوده چرا که خریداران ترک هنوز در جو تعطیلات بودند و از طرفی به دنبال قیمت های پایینی هستند. قیمت فعلی قراضه دریای بالتیک ۱۹۳ دلار هر تن سی اف آر ترکیه است و قیمت درخواستی خریداران ترک ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر می باشد.

قراضه آ۳ نیز ۱۸۳ دلار هر تن سی اف آر است که معادل ۱۵۹ تا ۱۶۱ دلار هر تن فوب می باشد. قراضه اوکراین نیز ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر است.

در خاور دور هم قراضه آ۳ سی آی اس ۱۶۸ تا ۱۷۰ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی ثبت شده است.

 

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن