بازار قراضه خاور دور در سکوت است و هنوز تقاضا بهتر نشده است. خریدارها مطمئنند قیمت به زودی ارزان تر می شود. ژاپنی ها منتظر نتیجه مزایده صادراتی ژانویه هستند و هنوز تخیف نمی دهند. قیمت درخواستی خریدارها برای قراضه ژاپن ۱۲۳ دلار هر تن فوب است در حالی که اخیرا قیمت پیشنهادی تا ۱۳۶ دلار هر تن فوب بود.

قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا ۱۶۲ تا ۱۶۳ دلار هر تن سی اف آر تایوان است ولی خریدارها به دنبال ۵ دلار ارزان تر هستند. قراضه آ۳ روسیه نیز در ۱۶۸ تا ۱۷۰ دلار هر تن سی اف آر در ثبات است و قیمت درخواستی خریدارها ۱۶۰ دلار هر تن سی اف آر می باشد.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن