یک کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که تورم به ۱۰ درصد رسیده شرایط موجود بهترین زمان برای حذف صفر از پول ملی است به شرط آن که سایر عوامل فراهم باشد.
لطفعلی بخش درخصوص حذف صفر از پول و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور گفت: حذف صفر از پول ملی یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند در تسریع محاسبات، نگهداری پول و با ارزش شدن آن آثار مطلوبی برجای بگذارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در خصوص پیامدهای منفی صفر از پول ملی نیز گفت: مهم‌ترین پیامد منفی این امر را می‌توان افزایش قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرد و همچنین افزایش تورم از دیگر عوامل این اقدام خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این اقدام برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه آثار مطلوبی نخواهد داشت گفت: با حذف صفر از پول ملی حجم اسکناس و پول خرد کمتر می‌شود و این امر هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر که نرخ تورم به ۱۰ درصد رسیده بهترین فرصت برای اجرای حذف صفر از پول ملی است به شرط آنکه سایر عوامل فراهم باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پرینت متن