در ترکیه، افت ارزش لیره و امید به بهبود بازار بیلت و قراضه وارداتی، خرید میلگرد از بازار داخلی را افزایش داده است. از این رو میلگرد کارخانه کاردمیر در ۳۲۷ دلارهرتن درب کارخانه معامله شده است. قیمت پیشنهادی اولیه ۳۳۸ دلار هر تن درب کارخانه بود. خریدارها نگرانند که بهبود بازار بیلت و قراضه اجازه افزایش قیمت بیشتر به میلگرد بدهد از این رو خرید ها را افزایش دادند.

قابل ذکر است بیلت کارخانه کاردمیر در بازار داخلی در ۲۸۷ دلار هر تن درب کارخانه معامله شده است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن