در حالی که بازارهای جهانی با اضطراب به جلو می روند انتظار می رود چین بدترین رشد اقتصادی ۲۵ سال اخیر را تجربه نماید. پیش بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۵ چین نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۶٫۹ درصد باشد. این رقم رشد برای چین از سال ۱۹۹۰ تاکنون بی سابقه بوده است  و از برآورد ۷ درصدی دولت چین نیز پایین تر است. برای سال ۲۰۱۶ اقتصاددانان پیش بینی می کنند که روند رشد اقتصادی چین ضعیف تر باشد و به ۶٫۵ درصد برسد.

به گزارش ایفنا، بعد از سال ها روند توسعه شدید، دومین اقتصاد دنیا حال به سرعت رو به پایین است  که بخشی از آن به دلیل تلاش های دولت چین برای دور کردن موتور رشد آن از بخش تولید و بردن به سمت بخش خدمات بوده است.

تنزل بازارهای سهام چین اخیرا بسیاری از سرمایه گذاران را در سراسر دنیا در ابهام گذاشته است. در این بین افت ارزش یوان نیز قابل توجه است. برخی معتقدند کاهش ارزش یوان نسبت به دلار تلاشی برای کمک به صادرکننده های چینی و آرام کردن روند نزولی رشد اقتصادی بوده است.

تحلیلگران به سرمایه گذارانی که به سرعت در حال خریدن یوان هستند هشدار می دهند که این روند نزولی ادامه دار است و شاید تا ۳ درصد دیگر نسبت به نرخ فعلی کاهش یابد و سال ۲۰۱۶ را در ۶٫۸ یوان برای هر دلار پایان ببرد.

تلاش های سال گذشته دولت چین از جمله پایین آوردن نرخ بهره کمک چشمگیری نکرده است. در حال حاضر ساخت و ساز در چین در رکود است. سنگ آهن، مس، فولاد و سرب رو به پایین هستند. بازارهای کالاهای اساسی در سطح دنیا و کشورهای وابسته به آن ها ضربه شدید می خورند. وضعیت نامناسب اقتصادی چین برای شرکای تجاری آن نیز خبر بدی است  از جمله امریکا، و اروپا که به چین صادرات دارند.

پرینت متن