قراضه ژاپن در ویتنام خریدار بیشتری پیدا کرده و در کره جنوبی هنوز کسی نیاز به خرید از ژاپن ندارد. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن آخرین بار در ویتنام ۱۷۶ دلار هر تن سی اف آر معامله شد که ۶ دلار نسبت به هفته قبل رشد قیمت داشت. افزایش ارزش ین ژاپن و رشد کرایه حمل موجب شد قیمت قراضه هم بالا برود. در واقع قیمت فوب تا ۲ دلار افت داشته است.

کره ای ها نیز فعلا خریدار نیستند و برخی در ۱۳۳ دلار هر تن فوب برای قراضه ژاپن درخواست خرید داده اند.

در تایوان نیز قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا ۱۶۲ تا ۱۶۵ دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بوده و قراضه سنگین کلاس یک امریکا هم ۱۸۸ دلار هر تن سی اف آر کره ثبت شده است.  قراضه آ۳ روسیه هم ۱۷۴ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن