این هفته قراضه اروپا به ترکیه فروخته شد ولی تاثیری بر روند بازار واردات قراضه این کشور نداشت. قیمت ها ثابت مانده و تخفیفی داده نشده است.  قراضه مخلوط بلژیک در ۱۷۸٫۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. قراضه خلوص ۲۵-۷۵ نیز  ۱۷۱ تا ۱۷۲ دلار هر تن سی اف آر است که نسبتا مشابه قیمت پیشنهادی اولیه ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلار هر تن سی اف آر می باشد.

قیمت پیشنهادی قراضه امریکا نیز ثابت مانده است و قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰،  قراضه خرد شده و قراضه پی اند اس امریکا در ۱۸۰، ۱۸۵ و ۱۹۰ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.

 

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن