بیلت صادراتی سی آی اس ۲۴۵ دلار هر تن فوب است و روزهای اخیر ثبات داشته است. شرایط بد جوی و کمبود تقاضا بر بازار بیلت فشار آورده و خریداران ترک به دنبال تخفیف بیشترند.  افت قیمت میلگرد روسیه که به ۲۵۵ دلارهر تن فوب دریای سیاه رسیده نیز بر رکود بازار بیلت تاثیر بیشتری گذاشته است.

خریداران ترکیه می توانند برای محموله های حمل فوری در ۲۴۵ تا ۲۵۰ دلار هر تن فوب از سی آی اس بیلت بخرند ولی برای حمل عادی قیمت تا ۲۴۰ دلار است.

یک خریدار ترک برای بیلت چین به دنبال ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر بود ولی قیمت پیشنهادی ۲۵۸ تا ۲۶۲ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قیمت پیشنهادی عرضه کننده های سی آی اس نیز ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۲۴۵ تا ۲۵۳ دلار هر تن فوب است.

 

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

پرینت متن