متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۳۲۱٫۵۰ دلار هر تن فوب می باشد که تغییری نداشته است. آخرین معامله در امارات برای ۴۵ هزار تن میلگرد ترکیه در ۳۲۸ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده  که معادل ۳۱۹ دلار هر تن فوب است.

برخی معتقدند ۳۲۰ دلارهر تن فوب کف قیمت میلگرد صادراتی ترکیه است در امارت و امریکا معاملاتی در ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن فوب هم نهایی شده است.

تقاضای میلگرد در بازار داخلی ترکیه کم است و از بازارهای صادراتی تنها امریکا و امارات خرید های ماهانه دارند.

 

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن