قیمت های فولاد افزایش خواهد یافت

براساس آخرین نظر سنجی از شرایط بازار توسط شاخص فولاد (The Steel Index) تعدادی از فعالان بازار فولاد فکر می کنند که قیمت ها در سه ماه آینده افزایش خواهد یافت .

 

به گزارش استیل پدیا، شرایط در اروپا بهتر است یعنی جائیکه ۳۰ درصد از افراد پیش بینی کرده اند قیمت های فولاد افزایش یابد و تنها ۵ درصد انتظار کاهش قیمت ها را دارند . ۲۰ درصد فکر می کنند میزان تقاضا افزایش می یابد و ۶۵ درصد انتظار هیچ تغییری را ندارند.

 

در میان مصاحبه شوندگان اروپائی تنها ۶ درصد از افزایش موجودی خود خبر داده اند و ۲۸ درصد می گویند با کاهش موجودی فولاد مواجه هستند .

 

مصاحبه شوندگان در آمریکای شمالی ۶۲ درصد عقیده دارند قیمت ها افزایش می یابد اما ۱۵ درصد فکر می کنند قیمت ها در حال کاهش بیشتر است. هیچ کدام از این افراد به کاهش میزان تقاضا فکر نمی کنند و ۵۴ درصد بدنبال افزایش تقاضا هستند. تنها ۱۸ درصد افراد در این منطقه از افزایش موجودی خود خبر داده اند و ۴۵ درصد با کاهش موجودی روبه رو هستند.

 

شرایط در آسیا کمی مبهم است ، ۲۰ درصد از مصاحبه شوندگان آسیائی که همگی در بازار فولاد دخیل هستند پیش بینی کاهش قیمت های فولاد را داشته اند و ۶۰ درصد آنها بدنبال افزایش قیمت ها هستند . ۶۰ درصد عقیده دارند تقاضا در سه ماه آینده بالا می رود در حالیکه ۲۰ درصد معتقدند میزان تقاضا کاهش خواهد داشت.

 

منبع:استیل پدیا

پرینت متن