قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه نسبت به هفته گذشته در ثبات مانده است. قیمت های وارداتی نیز نسبتا تغییر نکرده است. قیمت فعلی قراضه حاصل از اسقاط کشتی ۱۷۷ تا ۱۸۲ دلار هر تن می باشد که تغییری نداشته است.

قیمت قراضه حاصل از اسقاط خودرو نیز در ژانویه ثابت بوده ۱۵۲ تا ۱۷۲ دلار هر تن ثبت شده است. تقاضای فولاد در هر دو بازار داخلی وصادراتی کم است و بر بازار قراضه نیز اثر گذاشته است.

انتظار می رود قیمت قراضه در بازار داخلی و وارداتی ترکیه به تدریج نزولی باشد چون رکود بازار فولاد ادامه دارد.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

 

پرینت متن