قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه ۱۰ دلار رشد داشته به ۳۰۰ تا ۳۰۵ دلار هر تن بدون ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده درب کارخانه رسیده است. آخرین معامله ها در ۲۹۰ تا ۲۹۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.
قیمت ورق گرم صادراتی نیز ۱۰ تا ۱۵ دلار بالا رفته ۲۸۵ تا ۲۹۵ دلار هر تن فوب شده و معامله ها در ۲۷۰ تا ۲۸۰ دلار هر تن فوب نهایی شده است.
در بازار واردات ورق ترکیه نیز اخیرا محصول روسیه در ۲۷۰ دلار هر تن سی اف آر و محصول اوکراین در ۲۷۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده البته قیمت درخواستی خریداران ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن