در پایان ژانویه فعالیت بازار قراضه وارداتی در ترکیه به حداقل رسیده و آخرین مذاکرات نشان می دهد خریداران و فروشنده ها به توافق نرسیده و دست از معامله برداشته اند.

  قیمت های پیشنهادی بالاتر از قیمت مورد نظر خریداران بود از این رو سیاست انتظار در پیش گرفته اند.

آخرین قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده ولی خریداران ترک بالاتر از ۱۷۵ دلار نمی دهند. قراضه آ۳ دریای سیاه نیز ۱۷۵ تا ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر است در حالی که قیمت درخواستی خریداران ۱۷۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن