در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا درصد بیشتری از فعالان بازار های فولاد به رشد قیمت فولاد در سه ماه آتی امیدوار بودند. به گزارش ایفنا، در سطح دنیا ۴۳ درصد حاضرین در نظرسنجی رشد قیمت فولاد و ۱۰ درصد کاهش آن را برآورد کردند در حالی که در نظرسنجی قبلی این آمار به ترتیب ۳۸ و ۱۲ درصد بود. ۳۷ درصد نیز انتظار داشتند تقاضا بهتر شود و ۱۰ درصد افت آن را ممکن دیدند.

در اروپا ۳۰ درصد حاضرین در نظرسنجی رشد قیمت فولاد را برآورد کردند که هفته قبل ۱۷ درصد بودند  و تنها ۵ درصد افت قیمت را برآورد کردند که هفته قبل ۱۷ درصد بودند. در این بین موافقان برآورد رشد تقاضا از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد رسیدند و ۶۵ درصد ثبات تقاضا را ممکن دیدند.

بین امریکایی های حاضر در نظرسنجی فوق پیش بینی رشد قیمت با ۲ درصد رشد به ۶۲ درصد حاضرین رسید ولی ۱۵ درصد افت قیمت را ممکن دیدند که نسبت به هفته قبل ۸ درصد رشد داشت.

بین آسیایی ها نیز پیش بینی افت قیمت از صفر به ۲۰ درصد رسید ولی ۶۰ درصد به رشد قیمت امید داشتند. ۶۰ درصد نیز رشد تقاضا و ۲۰ درصد افت آن را روند رایج بازار در سه ماه آتی دیدند.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن