بازار ورق سرد ترکیه تحت فشار

بازار ورق سرد در ترکیه تحت فشار است چون مشکلات مالی و کمبود تقاضا ادامه دارد. از طرفی در بازارهای صادراتی نیز با قیمت های پایین سایرعرضه کننده ها روبرو هستند. با این حال تولیدکننده های ترک امیدوارند هفته های…

بیلت سی آی اس در ثبات

با توجه مقاومت فروشنده ها در مقابل کاهش قیمت، بازار بیلت سی آی اس فعالیت زیادی ندارد. تولید فوریه در ۲۴۰ تا ۲۴۵ دلارهرتن فوب دریای سیاه پیش فروش شده و حال زمان برای فروش تولیدات مارس زیاد است از…