قیمت اسلب وارداتی در بازار شرق آسیا یک ماه گذشته افزایش داشته از ۲۳۰ تا ۲۴۰ دلار اواخر دسامبر به ۲۳۵ تا ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده است ولی خریدارها در مقابل رشد قیمت مقاومت نموده اند.

اسلب روسیه و ایران  ۲۴۵ تا ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر است و اسلب برزیل ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

یک ماه گذشته ورق گرم رشد قیمت داشته از این رو عرضه کننده های اسلب به دنبال افزایش قیمت هستند.

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

پرینت متن