بازار میلگرد شمال اروپا پس از چند هفته مقاومت مجددا نزولی شد چرا که جو آن منفی است. آخرین قیمت ۳۵۰ تا ۳۶۰ یورو هر تن درب کارخانه در فرانسه، آلمان و بنلوکس ثبت شد.

افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ یورویی هفته های گذشته کارخانه ها نتوانست قیمت را ثبات نگه دارد و بی فایده بود. کمبود تقاضا مشکل اصلی بازار مقاطع اروپاست. متوسط قیمت بازار با ۳ یورو کاهش ۳۵۰ تا ۳۶۰ یورو هر تن درب کارخانه می باشد.

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

پرینت متن