با توجه مقاومت فروشنده ها در مقابل کاهش قیمت، بازار بیلت سی آی اس فعالیت زیادی ندارد. تولید فوریه در ۲۴۰ تا ۲۴۵ دلارهرتن فوب دریای سیاه پیش فروش شده و حال زمان برای فروش تولیدات مارس زیاد است از این رو برخی از کارخانه ها به فکر افزایش قیمت به ۲۵۵ دلار هر تن فوب هستند.

از دسامبر تاکنون کارخانه الکترواستال اوکراین فعالیتی نداشته چون قیمت ها جالب نیست. خریدارها به دنبال ۲۴۰ تا ۲۴۵ دلار هر تن فوب هستند  ولی الکترواستال اظهار داشته برای این که تولید را از سر گیرد قیمت باید حداقل ۲۵۵ دلار باشد.

در ترکیه هم برخی در ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار هر تن فوب پیشنهاد داده اند اما خریداری نداشته است.

مصرف کننده های بیلت منتظر کاهش قیمت بیشتر هستند. بیلت سی آی اس در ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی اف آر قدرت رقابت ندارد. در حال حاضر شاید خریداران ترک برای حمل فوریه حاضر باشند در ۲۶۰ دلار هر تن سی اف آر معامله کنند ولی حمل ماه مارس نمی تواند از ۲۵۵ دلار هر تن  سی اف آر بالاتر باشد.

بدین ترتیب متوسط قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه ۲۴۲٫۵ دلار هر تن فوب و در ثبات است.

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

پرینت متن