قراضه حاصل از بازیافت کشتی در بازار داخلی ترکیه با توجه به افت بازار واردات، با ۲ دلار افت به ۱۷۵ تا ۱۸۰ دلار هر تن رسیده است.

سال ۲۰۱۵ تنها انبار تولید قراضه حاصل از بازیافت کشتی در ترکیه ۱۱۲ کشتی و ۱۲ سکوی نفتی را بازیافت کرده  و حدود ۷۰۰ هزار تن قراضه تولید نموده است.

از طرفی قراضه حاصل از اسقاط خودرو در ترکیه باثبات و ۱۵۵ تا ۱۷۵ دلار هر تن می باشد. جو بازار داخلی و صادرات فولاد ترکیه مساعد نیست از این رو رکود بازار قراضه و بیلت ادامه خواهد داشت.

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

 

پرینت متن