بازار واردات ورق گرم در آسیا با توجه به نزدیکی تعطیلات سال نو در ثبات است. در این بین ورق گرم چین ۲۶۹ تا ۲۷۵ دلار هر تن فوب و ثابت مانده است.

فعالان بازار معتقدند فعلا کسی توجه ای به روند بازار ندارد و فولادسازن چینی نیز به فکر ۲۷۸ دلار هر تن فوب هستند. باید دید پس از تعطیلات فوریه روند بازار چگونه خواهد شد.

 

پرینت متن