در بازار میلگرد عربستان ثبات وضعیت بازار موجب شده کارخانه حدید قیمت های فوریه را تغییر ندهد. قیمت رسمی بازار ۴۸۰ دلار هر تن می باشد. این کارخانه از نوامبر گذشته تاکنون قیمت را تغییر نداده است. فعلا بازار در ثبات است.

واردات نیز به حداقل رسیده  از این رو این عرضه کننده ها دلیلی برای تغییر قیمت نمی بینند.

قطر استیل که یکی دیگر از عرضه کننده های میلگرد به عربستان است قیمت را ثابت نگه داشته و میلگرد آن ۴۴۰ دلار هر تن تحویل ریاض می باشد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن