در نظرسنجی هفتگی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا آخرین بار ۴۳ درصد حاضرین در نظرسنجی از سطح دنیا پیش بینی کردند تقاضای فولاد سه ماه آتی افزایش یابد و تنها ۴ درصد افت تقاضا را ممکن دیدند. این آمار در نظرنسجی قبلی به ترتیب ۳۷ و ۱۰ درصد بود. ۱۱ درصد نیز افت قیمت و ۴۱ درصد بهبود قیمت فولاد را روند رایج بازار در سه ماه آتی دیدند.

بین اروپایی ها ۴۴ درصد رشد قیمت و تنها ۸ درصد افت قیمت را پیش بینی کردند. ۳۸ درصد اروپایی ها رشد تقاضا و ۶۲ درصد ثبات آن را برآورد نمودند.

بین امریکایی های حاضر در نظرسنجی اخیر موافقان پیش بینی رشد قیمت از ۶۲ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافت و ۴۳ درصد نیز رشد تقاضا و ۷ درصد افت آن را برآورد کردند.

در آسیا نیز موافقان برآورد رشد قیمت از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد سقوط کرد و ۴۰ درصد امیدوار بودند تقاضا بهتر خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن