روزنامه تلگراف انگلیس به نقل از کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF) نوشت که وی هشدار داده است نفت مدت طولانی تری ارزان خواهد بود و کشورهای تولید کننده نفت، چند سال سخت را پیش رو دارند.

به گزارش تارنمای روزنامه تلگراف انگلیس، لاگارد افزود: صندوق بین المللی پول آماده کمک به کشورهایی مانند آذربایجان و نیجریه است به نحوی که این کشورها بتوانند کاهش بیشتر قیمت های نفت را تحمل کنند.

گزارش ها نشان می دهد کشور آفریقایی نیجریه دست نیاز به سوی بانک جهانی دراز کرده است.

لاگارد در سخنرانی خود در دانشگاه مریلند آمریکا اظهار داشت: نفت و فلزات در شرایط رکورد فعلی قیمت هایشان، حدود دو سوم ارزش خود را از دست داده اند و احتمال می رود تا مدتی ارزان باقی بمانند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، تحت فشار شدید مالی قرار دارند و ارزش واحد پولی بسیاری از آنها تا کنون افت شدیدی داشته است.

این مقام ارشد صندوق بین المللی پول از سیاستگذاران جهان خواست با تقویت شبکه جهانی ایمنی، با شوک های مالی آینده مقابله کنند.

لاگارد همچنین خواستار افزایش همکاری میان بانک های مرکزی کشورهای عضو و برنامه ریزی برای دسترسی کشورها به اعتبارها به هنگام مواجهه با فشارهای مالی شد.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه کاهش رشد اقتصادی چین افول شدید اقتصاد این کشور را که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بدنبال ندارد، در صدد کاهش نگرانی ها در مورد اقتصاد این کشور برآمد.

این گزارش افزود، چین تقریبا پنج سال پیش سیاست رشد اقتصادی خود را از صادرات محور به اتکا به مصرف داخلی تغییر داد تا رشد اقتصادی این کشور از ثبات بیشتری برخوردار شود. گر چه این سیاست در کوتاه مدت از نرخ رشد اقتصادی این کشور خواهد کاست، لیکن در درازمدت به ثبات و پایداری اقتصاد این کشور کمک می کند.

توسعه صادرات محور در برابر شوک های مالی جهانی بسیار آسیب پذیر است در حالی که توسعه بر مبنای تقویت مصرف داخلی و سرمایه گذاری هایی که منجر به افزایش مصرف داخلی می شود، رشد اقتصادی پایدار به همراه دارد.

به نوشته تارنمای روزنامه تلگراف انگلیس ، نیجریه، بزرگترین اقتصاد آفریقا و پرجمعیت ترین کشور این قاره ، از سقوط قیمت های نفت به شدت آسیب دیده است.

صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی نیجریه را در سال ۲۰۱۵ سه درصد برآورد کرده که کمترین نرخ رشد این کشور از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. نرخ تورم در این کشور۱۰ درصد و کسری بودجه آن به بالاترین سطح رسیده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن