– در ژانویه قیمت محصولات فولادی صادراتی چین افزایش یافته  و ورق سرد با ۱۵ درصد رشد بیشترین افزایش را داشته است. این در حالی است که ۱۲ ماه متوالی قیمت های صادراتی فولاد چین نزولی بوده و تا ۴۲ درصد برای انواع ورق و ۳۳ درصد برای مقاطع افت داشته است.

گرچه پذیرش رشد قیمت های ژانویه توسط مشتریان خود جای بحث دارد ولی مشخص است که سیاست صادراتی چین تغییر کرده است. سال گذشته افت قیمت فولاد چین هیچ کمکی به بهبود اوضاع بازار آن نکرد  و صنعت فولاد را بیشتر وارد بحران ساخت. سیاست کاهش قیمت ها کمکی به کارخانه ها نکرد و تولید آن ها را کاهش داشت.

حتی در بازارهای صادراتی نمی توان گفت در بحث قدرت رقابتی چین خیلی موفق بوده است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن