به چند دلیل این کشور های اروپایی و آسیایی مشتاق برای سرمایه گذاری در ایران هستند. دلیل اول این است که آنها سرمایه دارند ولی در رکود هستند و دوم اینکه ایران از نظر امنیت در منطقه برخلاف سایر همسایگان خود وضعیت بسیار خوبی دارد.

ترکیه از جمله کشورهایی بود که در دوران تحریم به عنوان راه ارتباطی ایران با اروپا در اقتصاد ایران نقش افرینی می کرد.

بعد از دوران تحریم هم ترکیه همچنان خواستار ثبات جایگاه خود در اقتصاد ایران است. در حقیقت ایران به عنوان بهترین و ساده ترین مسیر برای دسترسی به بازار های آسیای مرکزی برای ترکیه شناخته می شود. با این حال همچنان مشکلاتی به خصوص در مورد مسائل گمرکی وجود دارد که حتی با رفع تحریم ها نیز برطرف نشده است.

در حال حاضر تراز تجاری ایران با ترکیه چیزی در حدود ۱۶ میلیارد دلار است. این حجم از تجارت بین دو کشور در صورت حل مشکلاتی مانند بانک، گمرک و حمل و نقل کالا با توجه به شناختی که دو طرف از یکدیگر دارند قابل افزایش است.

بزرگترین مشکل ما برای تجارت با ترکیه مرز بازرگان است. ما در روز می توانیم در حدود ۱۰۰۰ کامیون را برای عبور از این مرز ساماندهی کنیم اما در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کامیون از این مرز رد نمی شوند. این مشکل با طرف تُرک از جمله وزیر و سفیر ترکیه مطرح شده و اگر انتظار حجم صادرات بیشتر را داریم باید این مشکلات حل شود.

در طول این چند ماه بیش از ۱۰۰ هیئت تجاری از کشورهای مختلف به ایران آمده اند؛ مشکلی که در حال حاضر در کشور وجود دارد مشکل کمبود سرمایه است. در حقیقت آنها با اضافی سرمایه روبه رو هستند و ما با کمبود سرمایه.

به چند دلیل این کشورهای اروپایی و آسیایی مشتاق برای سرمایه گذاری در ایران هستند. دلیل اول این است که آنها سرمایه دارند ولی در رکود هستند و دوم اینکه ایران از نظر امنیت در منطقه برخلاف سایر همسایگان خود وضعیت بسیار خوبی دارد.

سومین دلیل پتانسیل های ایران از نظر نفت و مواد معدنی و اولیه بسیار بالا است. با توجه به میزان جمعیت ایران و کشورهای همجوار این منطقه می تواند یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری برای این کشورهای سرمایه گذار باشد. پس این اشتیاق آنها برای حضور در ایران قابل درک است. نمونه آن قرارداد های تجاری بود که در سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه بسته شد.

مشکل ما در کشور در حال حاضر بیکاری است. در صورت منع ورود سرمایه خارجی به کشور همچنان با مشکل کمبود شغل مواجه خواهیم بود؛ به همین جهت باید سرمایه گذاری در کشور به شرطی که ایران را بازار مصرفی دنیا نکند مورد حمایت قرار بگیرد.

منبع: اقتصادپرس

پرینت متن