قرارداد عرضه ورق تخت هند به ایران فسخ می شود؟؟؟

انتظار می رود شایعه فسخ قرارداد عرضه ورق تخت هند به ایران به زودی به حقیقت بپیوندد  چرا که طرف ایرانی اخیرا نحوه پرداخت پول نفت صادراتی برای قراردادهای جدید و قدیمی را تغییر داده است. سال ۲۰۱۴ ایران قراردادی…

بیلت در ترکیه بدون خریدار

هفته گذشته در بازار ترکیه تمایل به واردات قراضه بیشتر بود تا بیلت در حالی که قیمت بیلت سی آی اس مناسب است ولی خریدارها به دنبال تخفیف بیشتر هستند چون بازار میلگرد آن ها شرایط خوبی ندارد. قیمت پیشنهادی…