میلگرد صادراتی ترکیه با ۳ دلار افت به ۳۱۸ دلار هر تن فوب رسیده است. در امارات میلگرد ترکیه ۳۲۰ تا ۳۲۲ دلار هر تن فوب می باشد و قیمت درخواستی خریداران ۳۱۵ دلار هر تن فوب است.

، از طرفی میلگرد روسیه در لبنان که یکی از بازار های قدیمی ترکیه است نیز عرضه شده  و ۲۴۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن