آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد چین منبع اصلی تامین ورق تخت وارداتی اروپاست و صنعت فولاد اروپا منتظر اعلام پرونده جدید آنتی دامپینگ و بررسی این بازار است.

نوامبر گذشته ۲۰۹ هزار تن ورق تخت وارد حوزه یورو شد  که ۱۲۳ هزار تن آن از چین بوده  که البته نسبت به اکتبر که ۱۳۶ هزار تن بود افت داشت ولی نسبت به آمار ماهانه سال ۲۰۱۴ که ۶۰ هزار تن بود دوبرابر بوده است.

سال گذشته قیمت ورق تخت در شمال و جنوب اروپا به ترتیب ۲۹ و ۳۲ درصد افت داشته به ۱۴۳ و ۱۵۵ یورو هر تن درب کارخانه رسید و کارخانه ها از قیمت های رقابتی چین شاکی بوده اند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن