گزارش انجمن آهن و فولاد چین حاکی از آن است که صنعت فولاد این کشور همچنان با ۴ مشکل اساسی روبروست. از جمله مازاد ظرفیت تولید فولاد، مشکلات ساختاری صنعت فولاد، شرایط ناعادلانه حاکم بر بازار و  ساختار نادرست شرکت ها. بدین ترتیب دولت چین قصد دارد از سال ۲۰۱۶ طی ۵ سال تا ۱۰۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود بکاهد.

راه حل مشکل مازاد ظرفیت تولید فولاد از چندین سال قبل مطرح شده بود و جدید نیست. در این بین با طرح کاهش ظرفیت تولید فولاد موقعیت شغلی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر فعال در این حوزه در خطر است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن