فعالیت بازار قراضه در ترکیه هفته های اخیر مطلوب نبوده است. روزهای گذشته قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ روسیه در ۱۷۵ دلار هر تن سی اف آر و قراضه پی اند اس در ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. آخرین قیمت قراضه ۲۰-۸۰  دریای بالتیک ۱۷۲ تا ۱۷۴ دلار هر تن سی اف آر بوده است.

معاملات دیگری برای قراضه روسیه در ۱۷۰ تا ۱۷۱ دلار هر تن سی اف آر نیز شنیده شده است.

از طرفی قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ امریکا همچنان در ثبات و ۱۷۷ دلار هر تن سی اف آر ترکیه ثبت شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن