اغلب فولادسازان جنوب شرق آسیا سال ۲۰۱۵ در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند چرا که حجوم فولاد چینی به بازار آن ها موجب افت شدید قیمت فولاد شد. از طرفی هزینه تولید فولاد در این منطقه بالاست. بسیاری از کارخانه های کوچک دست از تولید برداشتند ولی فولادسازان بزرگ که با تعطیلی خطوط تولید مشکلات بیشتری پیدا می کردند مجبور شدند ضرر بدهند و به امید کمک های دولتی و سرمایه گذاران خارجی بنشینند.

یک شرکت تایلندی که بیشترین ضرردهی را بین فولادسازان جنوب شرق آسیا دیده به دلیل شرایط نامساعد بازار ورق گرم تایلند و ضرردهی سرمایه اش در انگلیس اعلام ورشکستگی کرد.

حال کارخانه هایی که هنوز تولید دارند باید هزینه ها را به هر قیمتی شده پایین بیاورند چرا که سال ۲۰۱۶ وضعیت بازار بهتر نخواهد شد. شاید سه ماه نخست سال وضعیت بازار باثبات باشد ولی پس از آن همه چیز به عملکرد چینی ها بستگی دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن