با این که برآورد شده مصرف فولاد در اروپا امسال در بخش ساخت و ساز و خودروسازی بهبود یابد و در نتیجه موجب رشد ۲ تا ۲٫۲ درصد مصرف فولاد اروپا شود ولی فولادسازان بزرگ اروپایی معتقدند بازار به دلیل فشارهای وارده از بازار واردات در رکود خواهد بود.

در این بین کارخانه آرسلورمیتال برآورد کرده قیمت فولاد در اروپا امسال به روند نزولی ادامه دهد چون واردات رو به بالاست. از این رو بهبود تقاضا کمکی به افزایش سوددهی آن ها نخواهد کرد. کارخانه وواستالپاین نیز علی رغم این که از افت قیمت های فولاد چندان آسیب ندیده ولی از روند نزولی بازار فولاد اروپا ابراز نگرانی کرده چرا که فشارها از جانب واردات ادامه دارد، مازاد عرضه چشمگیر است  و در کل شرایط بازارهای فولاد دنیا ثبات ندارد. این کارخانه سعی کرده با تقسیم سرمایه در سایر صنایع جلوی آسیب های وارده از رکود بازار فولاد را بگیرد.

از این رو می بینیم که سال ۲۰۱۶ ریسک های بیشتری برای فولادسازان اروپایی به همراه خواهد داشت و مهمترین حرکت مقابله با واردات بی رویه است. لازم است فولادسازان اروپایی اقداماتی برای مبارزه با این چالش داشته باشند از جمله تاکید بیشتر بر صنایع وابسته به فولاد  و مشارکت و همکاری بیشتر.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن