روزهای اخیر در خاور دور قراضه امریکا با تخفیف در کره به فروش رفت و روسیه و ژاپن فعالیتی نداشتند.

هیوندایی استیل کره قراضه سنگین کلاس یک امریکا را ۱۷۹ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد در حالی که آخرین بار اواخر ژانویه در ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود. ظاهرا عدم تمایل ترکیه به خرید از امریکا باعث نهایی شدن این معامله در خاور دور شد.

قراضه کانتینری خلوص ۲۰-۸۰ امریکا در تایوان ۱۶۹ تا ۱۷۲ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده که تا ۱۰ دلار در یک هفته رشد داشت. انتظار می رفت تقاضا بهتر شود ولی هنوز این چنین نشده است.

قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن در کره جنوبی ۱۵۴ تا ۱۵۸ دلار هر تن فوب است در حالی که قیمت درخواستی خریداران کره ای ۱۴۹ تا ۱۵۰ دلار هر تن فوب می باشد.

قراضه آ۳ روسیه نیز ۱۷۹ تا ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر کره است ولی خریدارها به دنبال ۱۷۴ دلار هر تن سی اف آر هستند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن