آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا با ثبات و ۳۲۰ تا ۳۳۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است. بازار در سکوت است و خریدارها منتظر روشن تر شدن روند بازار واردات هستند.

قیمت پیشنهادی در بازار واردات ۲۹۵ تا ۳۰۵ یورو هر تن سی آی اف می باشد ولی فعالیت چندانی دیده نشد. معاملات محدودی با ایران نهایی شد که در حدود ۲۹۵ یورو بود. روسیه نیز در ۳۰۰ یورو هر تن سی اف آر پیشنهاد می دهد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن