– قیمت قراضه در بازار داخلی و واردات ایتالیا با توجه به افت مصرف در فوریه ۱۰ تا ۱۵ یورو کاهش یافته است. در ماه جاری فولادسازان ایتالیایی به دلیل رکود تقاضا تولید کمتری داشته اند ازاین رو خرید قراضه آن ها نیز افت داشته است. تقاضای میلگرد صادراتی کاهش یافته و تقاضای داخلی هم ضعیف است. موجودی کارخانه ها نیز بالاست.

اواسط فوریه قراضه در بازار داخلی ایتالیا ۵ تا ۱۰ یورو ارزان تر شد و قیمت وارداتی نیز ۱۰ تا ۱۵ یورو در سه هفته اخیر افت داشته است. در مواردی تا ۲۰ یورو کاهش قیمت نیز مشاهده شده است. قراضه خرد شده در بازار داخلی شمال اروپا ۱۵۰ تا ۱۶۰ یورو هر تن شده است.

تقاضای فولاد ضعیف است  و فعلا رو به بهبود نیست. بسیاری معتقدند قیمت قراضه دیگر به کف رسیده ولی شرایط بازار هم مساعد نیست و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن