اغلب خریداران قراضه در ترکیه همچنان از معامله در بازار واردات اجتناب می کنند  و روزهای اخیر تنها یک محموله برای قراضه دریای بالتیک خریداری شده است. قیمت ها نیز در ثباتند.

قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ معادل ۱۷۵ دلار هر تن سی اف آر و قراضه پی اند اس در ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. قراضه روسیه نیز در ۱۷۵ دلار هر تن سی اف آر در ثبات می باشد.

قراضه امریکا نیز همچنان در ترکیه بدون خریدار است و قیمت اسمی قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ در حدود ۱۷۷ دلار هر تن سی اف آر ترکیه در ثبات می باشد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن