بیلت صادراتی دریای سیاه ۲۴۵ دلار هر تن فوب و در ثبات است. پیشنهاد ها بین ۲۴۵ تا ۲۵۵ دلار هر تن فوب است و محصول چین ۲۴۵ تا ۲۴۶ دلار هر تن فوب می باشد. خریدارها در اروپا و ترکیه موافقند که قیمت های سی آی اس قدرت رقابت بیشتری دارد.

برخی از قیمت پیشنهادی ۲۵۵ دلار هر تن سی اند اف ترکیه خبر دادند ک معادل ۲۴۰ دلار هر تن فوب است البته مورد تایید رسمی واقع نشده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن